Zdrojem energie kapalný propan-butan

Řada nových průmyslových provozů vzniká na zelené louce, byť v těsné blízkosti měst. Ale ne zas natolik blízko, aby významně zasahovaly do městské aglomerace.

Většina z nich řeší důležitý problém a tím je zdroj energie pro svoji výrobu, případně pro vytápění objektů. Pokud tomu nepřeje zrovna náhoda, tak v místě obvykle chybí přípojka zemního plynu, což do značné míry eliminuje možnost výběru energie, pokud investor zohledňuje v prvé řadě ekonomiku provozu.

Image
Image

První v České republice

V blízkém okolí Jihlavy chyběla delší dobu obalovna, která by pokryla rostoucí potřeby v rámci podnikatelských aktivit společnosti Metrostav, a. s. To byl pádný důvod postavit v regionu novou, moderní obalovnu, která by se zabývala výrobou asfaltových směsí určených pro výstavbu a rekonstrukce pozemních komunikací s potenciálem přesahujícím hranice kraje Vysočina. Za tímto účelem byla založena dceřiná společnost Metrostavu, Jihlavská obalovna, s.r.o., a na začátku roku 2021 byla nově postavená obalovna uvedena do provozu.

Jihlavská obalovna ASKOM VS3T patří mezi nejmodernější strojní zařízení svého druhu v České republice. K výrobě obalovaných živičných směsí potřebuje na určitou teplotu nahřát všechny „ingredience“ (kamenivo, asfalt atd.) a k tomuto účelu slouží speciální hořák. Za zdroj energie byl vybrán plyn, konkrétně směs propan-butanu, která je do obalovny dopravována v kapalném stavu a na místě je uskladněna v pěti velkoobjemových zásobnících (20,5 m3). Dodavatelem zásobníků i plynu se stala firma TOMEGAS, která nabídla koncept a cenovou politiku, jenž plně vyhověla požadavkům investora.

Ekologie na prvním a výhřevnost až na druhém místě

Kapalná směs propan-butanu je vedena ze zásobníků nejprve do výparníkové stanice, kde při teplotě zhruba 70 °C mění skupenství v plynné. Pro doplnění - ohřívací kotle jsou rovněž „napájeny“ propan-butanem. Současně zde dochází k regulaci vysokého tlaku plynu na „středotlak”. Odtud je plyn dlouhým potrubím dopravován k druhému regulátoru tlaku, ve kterém se tlak ještě sníží ze 150 kPa na 30 kPa, a odtud pak rovnou putuje do hořáku umístěného vedle. Takto navržený projekt je vůbec první realizací v České republice. Jeho největší devizou je hospodárný a hlavně ekologický provoz, který byl zde, uprostřed lesů, velmi důležitý. Zásobování plynem funguje v podstatě automaticky. V momentě, kdy dispečink TOMEGAS zjistí na monitoringu informaci, že v některém zásobníku dochází plyn, pošle dotaz na obalovnu, zda má plyn doplnit. Ta udělí nebo neudělí pokyn, záleží na situaci. Při plném provozu spotřebuje hořák zhruba 1 080 kg plynu za hodinu. Zásobníky mají v Jihlavské obalovně v pronájmu na dobu deseti let a firma TOMEGAS zajišťuje kromě dodávek plynu rovněž veškerý servis, údržbu i revize. Ke zmíněným pěti zásobníkům byl v obalovně instalován ještě jeden menší zásobník (5,4 m3), ve kterém je v kapalném stavu uskladněn čistý propan, jenž se využívá pro vytápění zázemí obalovny.

Image
Image
Image
Image

Pro zajímavost doplníme, že výhřevnost propan-butanu je řádově o jednotky procent vyšší než čistého propanu. Vzhledem k přítomnosti výparníkové stanice je možné v tomto případě používat směs propan-butanu i při nízkých teplotách. Na závěr dodejme, že pozitivním faktorem systému je i vysoká kvalita plynu, který TOMEGAS tradičně (již od roku 1992) nakupuje jen u spolehlivé německé rafinerie. A to je také klíč k úspěchu a vysoce ekonomickému provozu obalovny.