Využití propanu v zemědělství

Veškeré možnosti i výhody použití propanu nejen v zemědělství.

Zkapalněný plyn nachází uplatnění napříč zemědělstvím, především tam, kde není přípojka zemního plynu. Typickým příkladem jsou sušičky obilí a zrnin, které snižují obsah vody a prodlužují dobu skladování.

Výhřevnost propanu je vysoká: 46,40 MJ/Kg. Je tedy vyšší než v případě zemního plynu.

Plyn v kapalném stavu se snadno distribuuje a následně skladuje v zásobnících různých velikostí dele potřeby od 2 do 250 m³. Součástí nabídky je i pronájem zásobníku, přičemž v ceně je pravidelný servis. Přečtěte si více informací o energii z propanu pro firmy.

Propan, to je ekologické vytápění budoucnosti!