Topit plynem se stále vyplácí

Přes všechny nejmodernější technologie a systémy patří vytápění plynem stále mezi efektivní, ekonomické a ekologické. A to i v případě, že v místě vašeho rodinného domu nebude přípojka zemního plynu. Pro tyto případy máte možnost zvolit vytápění kapalným plynem – propanem.

Nízké náklady a ekologický provoz

Image

Na realizaci topení kapalným plynem (propanem) budete potřebovat relativně nízké investiční náklady. Levnější je pouze elektrický kotel, ale ten má zas nevýhodu ve velkých provozních nákladech kvůli neustále rostoucí ceně elektrické energie. Potřebovat budete plynový, nejlépe kondenzační kotel, který ale stojí stejně jako ten na zemní plyn, jen má jiné trysky, jež můžete navíc snadno vyměnit. Zásadní položkou rozpočtu bude pořízení zásobníku (nádrže) na kapalný plyn.

Za účelem vytápění rodinných domů se instalují nejčastěji s objemem 2700 nebo 4850 litrů. Záleží na velikosti domu a nárocích uživatelů. Připomeňme, že propan vzniká při těžbě a zpracování ropy jako vedlejší produkt, který se tlakem nebo podchlazením zkapalní. Zkapalněný má výrazně menší objem, a tak se snadno přepravuje v cisternách a skladuje v tlakových lahvích nebo zásobnících, což je jeho výhoda. To také znamená, že nebudete závislí na veřejné síti a nebudete se muset bát výpadků.

Plnění zásobníku si jednoduše řídíte sami. Společnost TOMEGAS, která patří mezi nejvýznamnější dodavatele kapalných plynů, nabízí například výhodné smlouvy (podle aktuální ceny plynu) a navíc doporučí nejvhodnější období v roce k předzásobení, což bývají většinou letní měsíce. Kromě toho si můžete zásobník plynu od TOMEGASU nejen koupit (podle velikosti stojí cca 50 tisíc Kč), ale lze i pronajmout od 2000 Kč ročně. Tím snížíte počáteční investici a ještě máte navíc pravidelný servis k dobru. Pokud vás odrazuje „nevzhledný“ ocelový zásobník plynu na zahradě, pak i to nemusí být překážkou, protože nádrž lze zapustit do země. Jen přitom stoupnou pořizovací náklady kvůli výkopovým pracím.

Image
Image

U vytápění kapalným propanem můžete mít samozřejmě nainstalované podlahové vytápění, které pracuje s daleko nižší teplotou otopné vody (o 30 až 40 °C) a tím lze opět provozně dost ušetřit. Kapalný propan těží z vysoké výhřevnosti (46,40 MJ/kg), která je vyšší než u zemního plynu nebo LTO. To přispívá k vysoké efektivitě topného systému, zejména v dlouhodobém horizontu. A ještě jedno pozitivum tu je – spalování kapalného plynu je vysoce ekologické a to také znamená, že jej klidně můžete využívat i v chráněných krajinných oblastech

Snadná regulace a bezproblémové zásobování

Kapalný plyn může být i řešením na přechodné období, než se do obce zavede přípojka zemního plynu. Proto jsou výhodné již zmíněné pronájmy. Vaší poslední starostí je projekt, ale i ten vám TOMEGAS zařídí. Dodejme na závěr, že kompletní systém vytápění kapalným plynem lze velmi jednoduše regulovat i za pomocí inteligentních termostatů ovládaných na dálku. A když už budete mít topení plynem, můžete začít používat menší tlakové lahve na kapalný propan, které využijete například u zahradního grilu nebo v zahradním plynovém zářiči. 

Image
Jsme 100% česká rodinná firma s více než 25 letou historií.