Správná volba přinesla rychle ovoce

Až 30procentní úspora na vytápění kapalným plynem.

Firmám, které jsou napojeny na automobilový průmysl, se v Čechách daří. Vždyť toto odvětví se podílí na celkové průmyslové produkci skoro ze čtvrtiny. Kromě rostoucí poptávky po nových vozech hraje roli i ekonomické nastavení výroby jednotlivých dodavatelů, ve kterém jsou důležité provozní náklady. Celá řada větších či menších podniků proto byla nucena přistoupit k efektivnějším a ekonomičtějším řešením. Například v oblasti energetických zdrojů.

Image
WPPB Image Addons

Sázka na kapalný propan

Po roce 2000 koupila španělská firma v jižních Čechách provozovnu, jejíž výrobní program zaměřila výrobu netkaných textilií využitelných v automobilovém průmyslu. V rámci výrobního procesu se netkané textilie napouštějí různými pojivy, případně jinými doplňkovými materiály s cílem dosáhnout určitých mechanických vlastností, díky kterým následující producent vytvaruje dle požadavků konkrétní automobilky koberec do interiéru, textilní obložení kufru a podobně.

Čerstvě vyrobenou tkaninu je zapotřebí při výrobě zbavit vlhkosti, která je v materiálu přítomna z použitých pojiv, lepidel či jiných doplňkových a chemických složek. K tomuto účelu slouží sušicí linka, ve které speciální hořák ohřívá vzduch, jenž je vháněna do děrovaných válců, kterými tkanina prochází. Zdrojem tepelné energie je kapalný plyn - propan.

V roce 2013 vedení firmy rozhodovalo o tom, zda dosud používanou páru nenahradit něčím efektivnějším. Cílem bylo snížit tepelné ztráty při dodržení stejné výhřevnosti a současně dosáhnout i snížení vysokých nákladů na provoz sušicí linky. Zadání v podstatě okamžitě vyloučilo elektrokotel, jehož provoz by byl neúměrně drahý. Druhou možností byl zemní plyn, ale investovat do přípojky a obměny hořáků se ukázalo z důvodu návratnosti rovněž jako nepřijatelné.

Zelenou dostal alternativní projekt, který vznikl ve spolupráci s firmou TOMEGAS, jež je dodavatelem zkapalněných plynů. Za zdroj tepelné energie byl vybrán kapalný propan. V kombinaci s instalovanou rekuperační jednotkou bylo takto dosaženo 30- až 40procentní úspory na energiích. Efektivní systém využívá čtyři zásobníky kapalného plynu o objemu 4 m3. Sám hlídá jejich naplnění a pokaždé, když zásob plynu klesne na určitou mez, vyšle automaticky signál a TOMEGAS zajistí okamžité doplnění. Výrobce se pouze stará o běžnou údržbu. To byl jeden z důležitých aspektů, neboť výroba se nesmí zastavit ani zpozdit. K doplnění zásobníku dochází přibližně jedenkrát za 14 dní, což je odvislé od aktuální produkce. Výhodou byla podle slov vedení firmy také skutečnost, že si mohou zásobníky plynu pronajmout.