Pro koho je vhodné vytápění zkapalněným LPG?

Na výše položenou otázku odpovídá v rozhovoru pro TZB-info pan Pavel Tomeček ml., obchodní zástupce, společnosti TOMEGAS s.r.o., která působí na trhu se zkapalněnými ropnými plyny LPG (propan, butan, propan-butan, isobutan) od roku 1996.

Image
Pavel Tomeček ml.:

Pro vytápění se používá zkapalněný plyn propan. Z počátku se pro vytápění využívala i směs zkapalněných plynů propan-butan, obvyklá pro plynové sporáky, grilování, případně malé sálavé zářiče používané pro temperování venkovních zahrádek restaurací atp. Směs propan-butan má ale některé méně příznivé vlastnosti, a proto je pro vytápění výhodnější používat jen zkapalněný propan.

Josef Hodboď, TZB-info:

Pokud se podíváme na konstrukční rozdíly mezi plynovými kotli na zemní plyn a propan, dnes již prakticky výlučně kondenzačními, tak se odlišují jen velikostí průchozích otvorů v tryskách pro plyn. Někteří výrobci dokonce přibalují trysky na propan ke svým kotlů přímo, jiní je mají jako volitelné příslušenství. Z pohledu řízení optimálního spalování plynu není rozdíl. V moderních kotlích je zabudováno elektronické sledování emisí a podle jejich koncentrace se upravuje dodávka spalovacího vzduchu. Automatizace řízení spalovacího procesu je výhodná nejen z pohledu účinnosti, tedy využití energie v plynu, ale i ekologicky, neboť minimalizuje produkci skleníkového plynu CO2.

Pavel Tomeček ml:

Vzhledem k praktické konstrukční shodnosti s kotli na zemní plyn jsou i u kotlů na propan stejné provozní náklady. To znamená servis a údržba, jejichž ceny se v našem případě pohybují na úrovni 900 Kč za rok, včetně kontroly spalinových cest.a k tomu se připočítává 16 Kč za každý kilometr dojezdové vzdálenosti.
Co se týká investičních nákladů, tak běžné kondenzační kotle pro rodinné domy začínají na úrovni cca 30 tisíc korun, průměrná cena je asi 40 tisíc korun. Samozřejmě jsou i špičkové kotle s cenou nad 100 tisíc a servisními náklady od výrobce přes 5 tisíc korun ročně. Životnost pravidelně a řádně servisovaného kotle dosahuje i 20 let.
Pořídit otopnou soustavu pro běžný rodinný dům v ceně za cca 120 tisíc korun není problém.
Kotel vyžaduje komín. Pokud již je, tak je zpravidla nutné jej vyvložkovat. K tomu lze použít cenově velmi příznivé plastové spalinové porubí. Nový komín v případě bungalovu lze odhadnout na cca 5 tisíc korun. Ve starších domech, pokud je jiné řešení velmi nevýhodné, lze zvážit i variantu odvodu spalin jen přes nejbližší venkovní zeď. Některé kotle to umožňují, některé ne. Klasikou pro rodinný dům je keramický komín v ceně cca 30 tisíc korun. Zpravidla bývá kombinován s komínem pro krb, krbová kamna, která jako doplněk požaduje stále více stavebníků.

Josef Hodboď, TZB-info:

Propan k vytápění se dodává ve zkapalněné formě. Optimální formou je dovoz cisternou. Cenově výhodné je si nechat uložit celý objem cisterny do svého zásobníku, což snižuje náklady rozvozu. Například pro dům ve střední klimatické oblasti s délkou otopné sezóny cca 250 dnů, s podlahovou plochou 150 m2 a s aktuálně požadovanými tepelně technickými vlastnostmi, který obývají 4 osoby, lze počítat s roční spotřebou propanu okolo 900 kg. (Viz například: ZDE).

Pavel Tomeček ml.:

Pro nyní běžné rodinné domy doporučujeme zásobník na propan, s kapacitou 1-2 tuny propanu dle předpokládané spotřeby . Zásobník lze zakoupit, jeho cena včetně připojení se pohybuje okolo 40 tisíc korun. Z pohledu komfortu a bezpečnosti provozu zásobníku se nám jeví jako výhodnější pro zákazníka zvolit možnost pronájmu zásobníku, a to za cca 2 tisíce korun ročně. Někdy mají lidé obavu, že budou mít na pozemku nevzhlednou cisternu. Jednotunový zásobník má zhruba průměr 1,2 metru a je dlouhý 2,5 metru. Není problém u něj vysázet vhodné rostliny, které jej pohledově zakryjí. Ani doprava a umístění na vybrané místo nejsou extra náročné, v prázdném stavu zásobník váží jen přibližně 500 kg.

Josef Hodboď, TZB-info:

Přestože se aktuálně preferují čistě obnovitelné zdroje energií, tak zemní plyn a rovněž i propan ještě velmi dlouho zůstanou součástí energetického základny nejen našeho státu, ale celé Evropské unie.
Dokonce lze předpokládat, že enormní růst poptávky po elektrické energii podpořený masivním přechodem na elektrická auta ji prodraží, neboť ukončení provozu uhelných elektráren, v některých státech i atomových, vyvolá při nestabilitě výkonu zdrojů závislých na obnovitelných zdrojích nutnost budovat a ve stavu stand-by udržovat velké záložní, špičkové zdroje, zřejmě na plyn, a to nebude levná záležitost. Rovněž velká bateriová úložiště elektrické energie nejsou levná. Na zatím hodně vzdáleném obzoru je i mnohem větší využití zkapalněného zemního plynu, než jaké je nyní. Na ten by bylo možné přejít i z propanu bez nutnosti zásadních zásahů do kotle.

Pavel Tomeček ml.:

Nařízená výměna zastaralých kotlů třídy 1 a 2 na pevná paliva do roku 2022 a podpora přechodu například na plynové kotle využívající propan, a to v rámci státního programu tzv. kotlíkových dotací je důkazem, že i propan je i na nejvyšší státní úrovni vnímán jako ekologicky příznivý pro vytápění. Podle odhadu zbývá v České republice vyměnit cca 300 tisíc kotlů. Lze předpokládat, že čím bude tento počet nižší, tím více zastaralých kotlů bude v lokalitách, kde nemají plynovou přípojku.
Přechod na zkapalněný propan se tam jeví jako investičně velmi příznivé řešení. A v novostavbách s velmi nízkými tepelnými ztrátami zcela určitě. Neboť na ně se například kotlíkové dotace nevztahují. Spotřebu energie mají velmi malou, a tak u nich pro dlouhodobou ekonomickou přijatelnost rozhoduje mnohem více nízká pořizovací cena zdroje tepla, který současně připravuje i teplou vodu, než následné, byť nižší provozní náklady s jinými zdroji tepla.
Provozní náklady jsou u propanu dány především jeho cenou. Zkapalněný propan je získáván frakcí ropy, případně při těžbě zemního plynu na ropných polích. Cenu propanu ovlivňují 3 hlavní faktory:

  • cena ropy
  • poptávka po propanu
  • kurz dolaru popř. euro k české koruně.

Cena propanu se v průběhu roku kolísá. V zimních měsících z důvodu vyšší poptávky cena propanu mírně stoupá. V posledních dekádách je pravidlem, že cena propanu v letních měsících zpravidla klesá. Pro zajištění co nejnižších provozních nákladů doporučujeme se před zimou předzásobit. Naše společnost TOMEGAS proto doporučuje se v letních měsících předzásobit a pravidelně nabízíme i slevovou akci na dodávky propanu. Aktuální průměrná maloobchodní cena propanu je 25 Kč/kg. To znamená, u výše zmíněného rodinného domu, náklady na propan ve výši cca 20 až 25 tisíc korun za rok.
Souhrnně řečeno, vytápění zkapalněným propanem je v podstatě pro každého. Jde o osobní priority. Třeba potřebu mít jistotu velké zásoby energie pro vytápění, být nezávislý na elektrické síti, jejíž výpadek lze pro provoz kotle řešit malým záložním zdrojem elektřiny, nakupovat „energii“ jednou za rok, preferovat nízké pořizovací náklady atd.

Image
Jsme 100% česká rodinná firma s více než 25 letou historií.