Až 30procentní úspora na vytápění zkapalněným LPG

Firmám, které jsou napojeny na automobilový průmysl, se v Čechách daří. Vždyť toto odvětví se podílí na celkové průmyslové produkci skoro ze čtvrtiny. Kromě rostoucí poptávky po nových vozech hraje roli i ekonomické nastavení výroby jednotlivých dodavatelů, ve kterém jsou důležité provozní náklady.

Sázka na kapalný propan

Image

Po roce 2000 koupila španělská firma v jižních Čechách provozovnu, jejíž výrobní program zaměřila na výrobou netkaných textilií využitelných v automobilovém průmyslu. V rámci výrobního procesu se netkané textilie napouštějí různými pojivy, případně jinými doplňkovými materiály s cílem dosáhnout určitých mechanických vlastností, díky kterým následující producent vytvaruje dle požadavků konkrétní automobilky podlahový koberec do interiéru, textilní obložení kufru a podobně. Čerstvě vyrobenou tkaninu je zapotřebí při výrobě zbavit vlhkosti, která je v materiálu přítomna z použitých pojiv, lepidel či jiných doplňkových a chemických složek. K tomuto účelu slouží sušicí linka, ve které speciální hořák ohřívá vzduch, jenž je vháněn do děrovaných válců, kterými tkanina prochází. Zdrojem tepelné energie je kapalný plyn – propan.

V roce 2013 vedení firmy rozhodovalo o tom, zda dosud používanou páru nenahradit něčím efektivnějším. Cílem bylo snížit tepelné ztráty při dodržení stejné výhřevnosti a současně dosáhnout i snížení vysokých nákladů na provoz sušicí linky. Zadání v podstatě okamžitě vyloučilo elektrokotel, jehož provoz by byl neúměrně drahý. Druhou možností byl zemní plyn, ale investovat do přípojky a obměny hořáků se ukázalo z důvodu návratnosti rovněž nepřijatelné. Zelenou dostal alternativní projekt, který vznikl ve spolupráci s firmou TOMEGAS, jež je dodavatelem zkapalněných plynů. Za zdroj tepelné energie byl vybrán kapalný propan. V kombinaci s instalovanou rekuperační jednotkou bylo takto dosaženo 30- až 40procentní úspory na energiích.

Efektivní systém využívá čtyři zásobníky kapalného plynu o objemu čtyři m³. Sám hlídá jejich naplnění a pokaždé, když zásoba plynu klesne na určitou mez, vyšle automaticky signál a TOMEGAS zajistí okamžité doplnění. Výrobce se pouze stará o bezpečnost a běžnou údržbu. To byl jeden z důležitých aspektů, neboť výroba se nesmí zastavit ani zpozdit. K doplňování plynu dochází přibližně jedenkrát za 14 dní, což je odvislé od aktuální produkce. Výhodou byla podle slov vedení firmy také skutečnost, že si mohlo zásobníky plynu pronajmout.

Image
Jsme 100% česká rodinná firma s více než 25 letou historií.