Efektivní provoz díky vytápění propanem

Vznikající příležitosti v oblasti cestovního ruchu musí řešit zásadní otázku a to hlavně v době růstu cen elektřiny a zemního plynu. Vytápění propanem je jednou z cest k efektivitě a ekonomičnosti provozu.

Významnou nákladovou položkou při řešení provozu jsou náklady na energie. Vytápění penzionu nebo hotelu se řadí mezi nejvyšší provozní náklady, které mohou ovlivnit celkovou efektivitu provozu a tlak na snížení těchto nákladů v době růstu cen energií ještě více zesílil.

Pokud neřešíme tepelně-izolační parametry objektu, které jsou důležitým parametrem při úspoře energií, je neméně důležitým parametrem i vlastní zdroj energie. Hotely s vysokou energetickou zátěží, které zároveň provozují restauraci či wellness musí hledat nejefektivnější cestu, jak řešit problém s rostoucími cenami energetických vstupů.

Při hledání cesty k energetické úspoře je nutné zvážit i návratnost investice. Tepelná čerpadla se řadí mezi investice s dlouhou dobou návratnosti, což v dnešní době odrazuje řadu podnikatelů.

Jaké jsou možnosti zdroje vytápění hotelů a penzionů?

Hotel či penzion potřebuje spoustu energie k vytápění pokojů a ostatních prostor. Nachází-li se hotel či penzion mimo městskou aglomeraci nebo například uprostřed přírody v horách, základní zdroje jako je přípojka zemního plynu může být nedostupná. Ale ani v těchto případech nemusí být volba energetického zdroje složitá. 

V dnešní době neekologické vytápění hnědým uhlím se nemusí v budoucnu vyplatit. Navíc i v případě automatického spalovacího kotle je okolo vytápění uhlím stále plno práce. Podobně je na tom i dřevo, které je sice šetrnější k přírodě, ale problémem je použití správně vysušeného dřeva a pracnost způsobu vytápění.

Další možností je výběr elektřiny, která je čistá a jednoduchá na regulaci. Problémem je, že tento způsob je nejdražší a cena elektřiny neustále roste. Při řešení úspor nepatří k levným palivům a pro některé účely je nehodící se. 

Vedle tradičních způsobů je tu propan, který se vyrábí zkapalněním ropných plynů vznikajících při rafinaci ropy. Plyn se dostane do kapalného stavu pomocí tlaku a nízké teplotě, díky tomu je snadno transportovatelný. Dále k zákazníkům se přepravuje autocisternami. Tak to je i v případě horského hotelu Partyzán, který se nachází na severu Čech. Při rekonstrukci hotelu byl zvolen jako zdroj vytápění propan.

Ze všech výše uvedených paliv má propan nejvyšší výhřevnost - 46,4 MJ/kg. Jedná se o nasycený uhlovodík bez zápachu, jehož spalování je velmi kvalitní, díky čemuž je ekologické a umožňuje použití i v chráněných krajinných oblastech.

Propan se skladuje v zásobnících, které je možné si pronajmout nebo koupit do svého vlastnictví. Propan doplňujeme pravidelně nebo kdykoliv, kdy dojde k poklesu zásob propanu. Díky naší technice se dostaneme všude a to i do hůře přístupných oblastí. Uložení zásobníku může být podzemní nebo nadzemní.

Dle konkrétních požadavků vždy navrhneme projekt a to spolu s návrhem propojení zásobníku s kotlem a napojení na otopnou soustavu. Následně zajistíme instalaci kotle a samotné propojení s propanovým zásobníkem. Díky velmi malé náročnosti je usazení rychlé a schopné ihned dodávat energie pro hotel či penzion. Musíme poukázat na mylnou informaci, která vznikla v devadesátých letech, že propan je drahý. Vytápění propanem patří mezi nejlevnější zdroje. Výslednou úsporu si můžete spočítat v kalkulačce úspor.

Propan není zatěžován žádnou státní regulací a jeho dodávky a ceny nejsou naštěstí závislé na rizikových dodavatelích zemního plynu. Tyto faktory v aktuální době dělají z propanu velmi zajímavou volbu vytápění.